جدید دو قلوی 7 کشو 132820T/141020DT نمایش بزرگتر

دو قلوی 7 کشو 132820T/141020DT

50,083,000 ریال

مصرف انرژی : +A

رنگ استیل

7 کشو

جزییات بیشتر

132820T/141020DT

جدید

گزینش

دو قلوی 7 کشو استیل 132820T/141020DT

یخچال

سیستم پویای ضد باکتری
ظرفیت ناخالض ۴۰۰ لیتر
ممحفظه نگهدارنده مواد لبنیاتی
طبقه مخصوص بطری
دارای آبریز


فریزر

ضد برفک
دارای 7 کشو
محفظه نگهداری یخ
دارای محفظه سرمایش سریع
قابلیت فریز کردن 15 کیلوگرم در 24 ساعتنوشتن نقد

دو قلوی 7 کشو 132820T/141020DT

دو قلوی 7 کشو 132820T/141020DT

مصرف انرژی : +A

رنگ استیل

7 کشو

نوشتن نقد