جدید CN 153221 DH نمایش بزرگتر

CN 153221 DH

مصرف انرژی +A


ظرفیت ناخالص : ۵٣۰ لیتر


سفید

جزییات بیشتر

جدید

گزینش

CN 153221 DH یخچال فریزر بکو

 

مصرف انرژی + A

          صفحه کنترل الکترونیکی 

یخچال :

          ظرفیت خالص :٣١۹ لیتر + ۵٤ لیتر ظرفیت متغیر

           ٣ طبقه شیشه ای / یک کشوی بزرگ

           محفظه دو کاره

           قسمت صفر درجه

           محفظه نگهداری بطری

           محفظه نگهداری مواد لبنیاتی

           دارای آبریز

           نور داخلی

فریزر :

           ظرفیت خالص ۹٨ لیتر + ۵٤ لیتر ظرفیت متغیر

          ٣ کشو با کشوی طبقه متغیر

           قابلیت فریز کردن ۶ کیلوگرم در ٢٤ ساعت

نوشتن نقد

نوشتن نقد