جدید CN 156721 DH نمایش بزرگتر

CN 156721 DH

مصرف انرژی +A


 ظرفیت ناخالص 560 لیتر


 رنگ سفید

جزییات بیشتر

جدید

گزینش

CN 156721 DH یخچال  فریزر بکو

مصرف انرژی  A+

صفحه کنترل الکترونیکی

یخچال :

ظرفیت خالص : ٣٨۹ لیتر

٣ طبقه شیشه ای / ٢کشوی بزرگ

محفظه نگهداری بطری

محفظه نگهداری مواد لبنیاتی

دارای آبریز

فریزر:

ظرفیت خالص : ١٢١ لیتر

٢ قسمت جداگانه

یخ ساز

نوشتن نقد

نوشتن نقد