برنامه Cool Hygiene 20 ®C

برنامه Cool Hygiene 20 ®C

اگر به بهداشت و خنکی اهمیت می دهید، خبرهای خوبی برایتان داریم. با برنامه Cool Hygiene 20 ®C در لباسشویی های Beki، حتی در دمای 20 درجه هم می توانید نتایج شستشوی تمیزی داشته باشید. با کمک این فن آوری، لباس هایتان در گذر زمان به خوبی روز اولشان هستند. نتایج شستجویی بدون مواد حساسیت زا و باکتری در برنامه CoolHygiene 20 ®C مورد تأیید مؤسسه VDE و LGA قرار گرفته است. علاوه بر آن، این ویژگی نوآورانه سبب می شود تا 70% بیشتر در مصرف انرژی صرفه جویی شود.